Sundance F1

Sundance F1

Naziv hibrida: Sundance F1
Tip slatkoće: Slatki
Oblik klipa: Cilindrično – konusni
Boja klipa: Žuta
Dužina klipa (cm): 17-19
Dužina vegetacije (dana): 68-70
Visina biljke (cm): 170
Broj redova: 14-16
Način upotrebe: Sveža potrošnja i prerada

Komentari / Otpornosti: Najraniji hibrid vrlo zahvalan za proizvodnju. Čak se ide na proizvodnju iz rasada da bi berba bila što ranija.