Mint F1

Mint F1

Tip slatkoće: SH2, Super-slatki
Boja zrna: Žuta
Dužina vegetacije (dana): 75-77
Visina biljke (cm): 180-190
Dužina klipa (cm): 20-22
Broj redova zrna: 16-18
Otpornost: IR: NCLB (Et)/ MDMV
Komentar: Snažna biljka sa dobrom oplodnjom. Često na biljkama bude i po dva upotrebljiva-prodajna klipa. Namena: sveža potrošnja i prerada.